Betalen – Tandarts Pijlman – Harlingen

Betalen

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

Betalen bij onze praktijk

De rekening van uw tandarts
Alle behandelingen bij de tandarts kosten uiteraard geld. Een deel van de behandelingen wordt vergoed door de verzekeraar, afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd, het type behandeling en de voorwaarden van uw verzekeraar.

De werkwijze van onze praktijk
De standaard werkwijze van de praktijk is dat wij uw behandeling eerst indienen bij uw verzekeraar. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen we vervolgens bij u in rekening.  Uw rekening ontvangt u digitaal via e-mail of per post, direct van onze eigen praktijk. U heeft vervolgens 30 dagen om de rekening te voldoen. Dat kunt u doen door gebruik te maken van de digitale betalingsmogelijkheden (iDeal).

Vragen over verzekeringen
Wij dienen alle behandelingen in bij de zorgverzekeraars, tenzij u er heel specifiek om heeft gevraagd om dat niet te doen. Op de nota die u van ons ontvangt wordt dus reeds vermeld of en zo ja welk deel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Heeft u een vraag over uw vergoeding door uw verzekeraar? Neemt u dan direct contact op met uw eigen verzekeraar.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.